I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Liv Signe Navarsete hevder Sorte at «servicetiltak for yrkessjåfører langs det norske veinettet er dårlig utbygd sommerstid og knipes ytterligere igjen vinterstid».

Sorte slår fast at alle som bruker norske veier, også vinterstid, har behov for toalett. Særlig gjelder det yrkessjåfører som er underlagt stadig strengere regler for kjøre— og hviletid.

Han vil derfor vite hva samferdselsministeren har tenkt å gjøre for å sikre at yrkessjåfører kan få et tilbud som omfatter hvile og vask i tillegg til et toalett også vinterstid.