I tillegg til spørsmål om helsetilstanden, har jobbsøkere måttet gi opplysninger om vaksiner mot ulike sykdommer og dessuten svare på om de er tidligere straffedømt eller anmeldt for kriminelle forhold.

Datatilsynet skriver i en pressemelding at personopplysningsloven setter klare grenser for hvem som har lov til å behandle denne type sensitive opplysninger. Tilsynet skriver videre at det er svært få jobber der arbeidsgiveren har anledning til å kreve vandelsattest.

— Tilsynet kan verken se at McDonald´s har saklig behov for disse opplysningene, eller hjemmel i loven til å behandle dem, heter det.

McDonald´s Norge AS sier til NTB at de allerede har meddelt Datatilsynet at de vil etterkomme anmodningen.

— For oss er ikke det noe problem. Vi er villige til å ta bort spørsmålene som gjelder helse og vandel, sier kommunikasjonsdirektør Margaret Brusletto.

(NTB)

KRAVSTORE: McDonald´s, her representert ved restauranten i Bryggesporen, krever privat informasjon av jobbsøkere.
Arkivfoto: BT