1100 ansatte i Jernbaneverket har fått oppsigelsesvarsel etter at Stortinget 6. desember i fjor vedtok å konkurranseutsette drift og vedlikeholdsoppgavene i selskapet.

I Soria Moria-erklæringen heter det at de rødgrønne vil stoppe privatiseringen og konkurranseutsettingen i Jernbaneverket, som ble vedtatt av de borgerlige partiene på Stortinget.

– Vi er i dialog med Jernbaneverket om denne saken. Detaljer gjenstår, men vi vil gi Jernbaneverket rammevilkår til å trekke tilbake oppsigelsesvarslene, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NTB.

– Dette er gode nyheter. Vi avventer en endelig beskjed. Men dette kan fjerne en usikkerhet for alle ansatte som har fått varsel om oppsigelse, sier Jernbanetilsynets direktør Steinar Killi til NTB.

200 ansatte i Jernbaneverket har alt takket ja til en sluttpakke.