Torgeir Norling

Eirik Aarek, leder for Bergen Arbeiderparti, mener Høyre bør vurdere samarbeidet med Fremskrittspartiet som følge av Hagens tordentale under Levende Ords sommerfestival.

— Jeg mener Bergen Høyre bør ta et oppgjør med Frp, på om de er tjent med et samarbeid slik de har nå.

Han sikter til at Høyre leder Erna Solberg hurtig gikk ut og kritiserte Hagen.

— Jeg mener Høyre bør høre på hva Erna gir av signaler. Bergen Høyre bør tenke seg godt om i forhold til hvilke samarbeidspartnere de ønsker seg i fremtiden, sier han.

Torbjørn Hansen, leder for Bergen Høyre, tar avstand fra Hagens uttalelser, men hevder samtidig at dagens samarbeid med Fremskrittspartiet lokalt er uproblematisk.

— Vi er vant med de litt rabiate utspillene fra Carl I. Hagen og forholder oss til Fremskrittspartiet lokalt hvor vi har et godt og ryddig samarbeid, sier han, og legger til.

— Vi har ikke inntrykk av at den lokale fremskrittsparti ledelsen har et spesielt problemfylt forhold til innvandrere. Vi ser ikke noen grunn til å la Hagens sommerutspill påvirke samarbeids konstellasjonen lokalt.