Det nye barnesykehuset i Helse Bergen skal stå ferdig i 2020. Nå tar barneombud Anne Lindboe til orde for at det bør opprettes et medvirkningsorgan, som for eksempel et ungdomsråd før byggingen av det nye sykehuset for pasienter under 18 år.

— For tidlig fødte får ofte lite tid med foreldrene, og ungdommer får ikke alltid ligge på barneavdelingene. En overgang til voksenavdelinger kan være en påkjenning, sier Lindboe.

I løpet av 2013 skal hun besøke barneavdelinger over hele landet. Målet er å bedre forholdene til de yngste pasientene. Mandag var hun på Barneklinikken i Bergen.

— Ofte er det for tidlig fødte og ungdommer mellom 15 -18 år, som får det dårligste tilbudet. Det er viktig at barn og unge kan få delta i sin egen behandlingsprosess, og at de blir hørt, sier barneombudet.

Trangt og støyfullt

Overlege på Barneklinikken, Hallvard Reigstad, er positiv til innspillet fra Lindboe, og sier at det selvfølgelig bør legges opp til å komme foreldre og barns interesser i møte.

— Men mange av de som er innlagt er under 5 år, og da er det jo klart at det blir problematisk, sier Reigstad.

På avdelingen for premature barn står kuvøsene tett i tett. De fleste rommene er åpne, og det blir fort mye støy i det gamle bygget. En blå lenestol står ved siden av hver seng. Her kan mor og far bytte på å sitte. Er det tid for legevisitt, må foreldre som oftest gå ut av rommet.

Mamma, Sølvi Brox Sletten, står ved siden av sengen til sitt for tidlig fødte barn. I samme rom holder fire andre mødre og barn til, mens fem sykepleiere går ut og inn.

— Det er full avdeling nå, og det er lite ro og plass til å sitte med barnet. Men det fungerer, takket være det flotte personalet som gjør det beste ut situasjonen. All ære til sykepleierne og legene, sier Sletten.

En av de andre mødrene på rommet, Lise Bunes, er enig.

— Det er veldig trangt og mye støy her, men vi har vært på et annet rom som var mindre. De ansatte gjør en fantastisk jobb, og barna har det bra. Det er det viktigste, sier Bunes.

Ber sykehuset ta grep

Barneombudet roser sykepleierne og legene på Barneklinikken i Bergen for å gjøre en fantastisk jobb, men reagerer på forholdene hun ble vitne til denne uken.

— Da jeg snakket med foreldrene til spedbarna som var der, kunne jeg skjønne at de var frustrert. Sånn som det er nå, er det altfor trangt på avdelingen for nyfødte. Det burde ikke være sånn. De får ikke nok ro og fred, og barna kan bli stresset av denne situasjonen, sier Lindboe.

Tid og nærhet med barna i denne fasen er utrolig viktig, påpeker hun.

— Det er flott at det skal bygges nytt barnesykehus nå, og Helse Bergen skal ha ros for at det skjer noe. Men siden det er 10 år frem i tid, vil jeg oppfordre til at det blir mer kontakt mellom foreldre og barn på denne avdelingen, og at det blir gjort grep for å få det mindre trangt, sier barneombudet.

Reigstad forteller at de ansatte gjør det beste ut av situasjonen.

— Det er gamle lokaler og lite plass, men vi har medisinsk utstyr som er på topp, og dyktige ansatte. Det er det som teller, sier overlegen.