— Skulle man sentralt i partiet komme til at man vil ekskludere Kleppe, ville man måtte tåle en del støy etterpå, sier Djøseland.

Han trakk seg fra stortingslisten etter at Kleppe vant kampen om førsteplassen med klar margin på Vest-Agder Frp sitt nominasjonsmøte.

— Jeg mener det er grunnlag for å ekskludere Kleppe. Han har drevet undergravingsarbeid for å skade partiet. Det er ikke noe problem å dokumentere det. I alle saker som gir negativ omtale for partiet, dukker Vidar Kleppe opp.

Djøseland mener eksklusjon er den enkleste måten å kvitte seg med Kleppe på. Er han ikke medlem av partiet, kan han ikke stå på toppen av listen. Han har ingen tro på at det skal være mulig å kalle inn til noe nytt nominasjonsmøte.

— De tre store lokallagene som festet sitt grep på denne nominasjonen, kommer til å holde sitt grep også på et nytt nominasjonsmøte. Djøseland er glad for at Hagen tar bladet fra munnen og så klart peker på Kleppe som partimuldvarp.

— Men jeg mener han burde sagt det før nominasjonsmøte i mitt fylke. Da kunne det ha vært en mulighet for å kvitte oss med ham der.