• Jeg beklager på det sterkeste at fylkesstyret vil suspendere fem medlemmer. Dette er Arne Sorteviks verk, sier Frp-veteran Odd Eide Knudsen.

Knudsen er tildelt sisteplassen og hedersplassen på Bergen Frps liste. Han har tidligere gått mot at krefter i partiet vil ta et oppgjør med ekskluderte Terje Sørensen innflytelse i Bergen Frp. Knudsen mener de aller fleste i partiet har samarbeidet med Sørensen, inkludert han selv.

Dyktig politiker

— Arvid Blommedal er en av partiets aller dyktigste politikere. Når Arne Sortevik nå vil suspendere Blommedal, så er det fordi han frykter en konkurrent ved stortingsnominasjonen om to år.

Knudsen mener hele suspensjonssaken er Sorteviks verk, og mener den er styrt av Sorteviks egeninteresser.

— Dette er ikke noe idealistisk oppgjør med en ukultur. Sortevik er opptatt av å sikre seg pensjonen sin, sier Knudsen.

— Men dette viser at Sortevik fullstendig har misforstått. Blommedal har ikke noe ønske om å komme på Stortinget. Han er opptatt av bypolitikk. Sortevik har ingenting å frykte.

Selv er han ikke i tvil om hva som blir resultatet dersom sentralstyret vedtar suspensjon.

— Frp lå an til et kjempevalg til høsten. Med en suspensjon blir det bare konflikt og det vil svekke oppslutningen om Frp.

Frykter bråk

— Så du tror ikke det blir ro om partiet, slik fylkesleder Jan Koløy spådde i Bergens Tidende i går.

— Det er vel mer et uttrykk for den velmenende, men politisk enkle Jan Koløys oppfatninger. Jeg kan ikke tenke meg at dette fører til noen fredelig tilstand i partiet.

Knudsen sier han vil oppfordre sentralstyret til å legge vekk suspensjonssaken.

— Hva med din egen hedersplass på listen?

— Jeg hører ikke med til dem som hopper på og av etter forgodtbefinnende. Har jeg sagt ja til å stå på listen, trekker jeg meg ikke. Men dette som skjer nå, misliker jeg sterkt.

Stortingsrepresentant og politisk nestleder i Hordaland Frp, Arne Sortevik, kommenterer ikke suspensjonssaken.