Med åtte mot tre stemmer har styret i Helse Vest vedtatt å samle hjernekirurgien på Haukeland sykehus, som en ekspertgruppe har foreslått. Vedtaket ble gjort etter en to timers frisk debatt under gårsdagens styremøte i Stavanger.

Siste ord er ikke sagt

Men siste ord er likevel ikke sagt i nevrokrigen. Nå håper Stavanger-politikere at helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad kan gripe inn og omgjøre vedtaket.

Fylkesordfører Roald Bergsaker sier at man allerede i forkant av styremøtet tok kontakt med helseministeren og bebudet at man ville be om et møte hvis vedtaket ble negativt for Stavanger. Og det ble det.

— Etter gårsdagens styrebeslutning er det mer presserende enn noen gang å få til et møte på topplan med helsemyndighetene, sier Bergsaker.

Aksepterer ikke vedtaket

— Vi kan rett og slett ikke akseptere det vedtaket som er gjort. Konsekvensene vil bli altfor store og dramatiske for befolkningen i Rogaland. Det dreier seg om nærmere en halv million mennesker, sier Bergsaker.

— Derfor vil vi fortsette med argumentasjonen og bruke alle midler vi har for å forsøke å få gjennomslag for vårt syn, nemlig at det fortsatt skal være et fullverdig nevrokirurgisk tilbud ved sykehuset i Stavanger, sier Bergsaker.

I brevet til Sylvia Brustad blir det sagt klart fra at man overhodet ikke kan godta den løsningen som Helse Vest nå har skissert, med konsentrasjon av alle planlagte hjerneoperasjoner i Bergen.

Håper på rask avklaring

På møtet med statsråden, som man håper kan komme i stand raskt, vil Stavanger-politikerne utdype hvilke konsekvenser den nå vedtatte modellen vil få for pasienter i Rogaland. Man vil også konfrontere statsråden med faglige begrunnelser og dokumentasjon for hvordan det nevrokirurgiske tilbudet i Stavanger bør opprettholdes og videreutvikles.

Styrevedtaket i Helse Vest i går skulle sette sluttstrek for en årelang og bitter konflikt. Vedtaket innebærer at all spisskompetanse innen hjernekirurgi skal samles på Haukeland. Der skal alle kompliserte hjerneinngrep på pasienter fra hele Vestlandet foregå.

Ville utsette saken

Stavanger-folk hadde mobilisert kraftig foran møtet, og det forelå flere alternative forslag. Blant annet ble det i siste liten kastet frem et forslag fra styret i Helse Stavanger om å utsette hele saken til de ansattes organisasjoner hadde uttalt seg. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet.

De tre styremedlemmene som stemte mot å samle all hjernekirurgi i Bergen var Ellen Solheim, Svein Andersen og Reidun Korsvoll, alle fra Stavanger-fronten.

MÅ PÅ BANEN: Helseminister Sylvia Brustad må på banen i denne saken. Stavanger-politikere aksepterer ikke vedtaket i Helse Vest om å bygge ned nevrokirurgien i Stavanger. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN
Nielsen Rune