Strøm-Erichsen sa dette i bystyret mandag ettermiddag, på bakgrunn av et spørsmål fra SVs Ane Fidjestøl.

— Det har vist seg at diplomati ikke har ført frem. Da må man bruke de muligheter man ellers har. Brendes raske reaksjon viser at han forstår og tar saken veldig alvorlig, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Brende vil be Utenriksdepartementet utrede om det med grunnlag i internasjonale konvensjoner og internasjonal rett er mulig å gå til sak mot britene.

Moralsk støtte

Irland har alt stevnet britiske myndigheter for brudd på Oslo/Paris-avtalen på grunn av manglende informasjon om utslipp fra Sellafield og konsekvensene av disse utslippene.

— Den stevningen har min moralske støtte, men vi må ha en full gjennomgang av våre muligheter før vi bestemmer oss for hvilke skritt vi skal ta.

— Får vi stoppet dette anlegget med en dom i Haag?

— Jeg mener fortsatt at det politiske presset er det aller viktigste. Mandag møter jeg de nordiske miljøvernministrene i Brussel. Der vil jeg informere dem om den gjennomgangen vi starter. De skal i et møte i Ministerrådet, og jeg håper jeg kan få deres støtte i et felles fremstøt overfor britiske myndigheter.

— Vil britiske myndigheter være bundet av en eventuell dom i en internasjonal domstol?

— Det er det for tidlig å si noe om. Men du har et poeng. Dette er først og fremst et moralsk og politisk ansvar. Vi kan ikke leve med en økende radioaktiv forurensing av livet langs norskekysten, sier miljøvernminister Børge Brende.