– Hvis hun sier at det er en grense for hva hun kan bære fram, har hun all makt. SV kan ikke fortsette i regjering hvis miljøvernministeren går av fordi regjeringen ikke leverer på klimapolitikken. Blir denne saken satt på spissen, må Jens Stoltenberg gi etter, sier Sponheim til NTB.

Han mener Helen Bjørnøy nå er Norges viktigste politiker.

– Hun har makt til å bestemme om Norge skal være en del av løsningen eller en del av problemet i klimapolitikken, sa Sponheim i sin tale på Venstres landsstyremøte i Tromsø lørdag.

Regjeringen sliter

Sponheim sier til NTB at partiene i regjeringen utvilsomt sliter med å bli enige om tiltak for å redusere klimagassutslippene. Stortingsmeldingen om sektorvise klimahandlingsplaner er stadig blitt utsatt. SV og Sp vil kutte minst to tredeler av klimagassutslippene innenlands, mens Ap i større grad vil kjøpe kvoter i utlandet.

– Jeg har bred regjeringserfaring selv, og kan forstå hva som skjer. Det er ingen tvil om at de sliter, sier Sponheim.

Han synes ikke det er så farlig om meldingen blir utsatt til over sommeren.

– Skaden ved forsinkelsen er allerede skjedd, ettersom meldingen kommer etter at Stortinget har tatt ferie. Det grenser til det udemokratiske å legge fram klimameldingen i månedsskiftet juni/juli, når opposisjonspolitikerne er spredd for alle vinder, sier Sponheim.

Frp-koden

Han mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er redd for å miste velgere til Fremskrittspartiet.

– Jens var «klima – Jens» i noen dager i april, men så ble det slutt. Jeg tror det skyldes erkjennelsen av at Ap og Frp kjemper om mange av de samme velgerne. Noen av klimatiltakene vil berøre størrelsen på bilmotoren og lengden på campingvogna, og det er tiltak som disse velgerne er imot, sier Sponheim.

Han mener vi må gjennomføre klimatiltak nasjonalt både av moralske grunner, men også for å bidra til kunnskapsoppbygging og dannelse.

– Meningsmålinger viser at folk vil bidra. Derfor er det så viktig at regjeringen kommer på banen med konkrete tiltak her hjemme, sier Sponheim.

Utflagging

Han harselerer med Stoltenbergs argument om at det er billigere å gjennomføre utslippsreduserende tiltak i andre land enn i Norge.

– Det er klart det er mer kostnadseffektivt å gjennomføre en rekke tiltak i andre land, med et helt annet kostnadsnivå. Men vi kan jo ikke tenke slik. Det er for eksempel ikke noe problem å øke den norske forskningsinnsatsen dersom det offentliges forskningsoppdrag settes ut til forskere i India i stedet for de norske forskningsmiljøene i for eksempel Tromsø eller Trondheim, sier han.