• Ap må ikke gå inn for å gjøre kjøp av sex ulovlig, oppfordrer Venstres kvinnelige listetopper fra de fire største byene.

— Det er de prostituerte som vil tape dersom Stortinget vedtar å gjøre kjøp av sex ulovlig, lyder det samstemt fra Torill Berge, Oslo, Guri Melby, Trondheim, Sara Henriksen, Bergen og Iselin Nybø, Stavanger.


Leserne diskuterer: Bør kjøp av sex gjøres ulovlig?

Sårbare kvinner

En knapp uke før Arbeiderpartiets landsmøte behandler forslaget om å kriminalisere kjøp av sex, ber de fire kvinnene partiet om å besinne seg.

— SV og Senterpartiet har vedtatt å kriminalisere kjøp av sex. Dersom Arbeiderpartiets landsmøte går inn for det samme, kommer Stortinget til å vedta et forbud, sier Torill Berge.

De fire venstrekvinnene tror ikke dette er veien å gå for å gjøre livet bedre for de prostituerte.

— Det vil fjerne kvinnene fra gaten, men samtidig gjøre de kvinnene som utsettes for tvang og vold enda mer sårbare, sier Guri Melby.

— Vil ikke et forbud redusere prostitusjonen og dermed hindre at flere kvinner utsettes for vold og tvang?

— Dagens lovgivning beskytter kvinner mot vold og tvang. Det vi trenger er andre positive tiltak som gjør at prostituerte kan leve et verdig lov, sier Sara Henriksen.

Moralsk fordømmelse

— Er det mulig å leve et verdig liv når du selger kroppen din?

— Jeg synes det er uttrykk for moralsk fordømmelse å hevde at det ikke er mulig å leve et verdig liv som prostituert, sier Henriksen

De fire kvinnene mener prostituerte må hjelpes gjennom positive tiltak, ikke skremmes under jorden gjennom lovforbud.

— Forslaget om å gjøre kjøp av sex ulovlig er et uttrykk for sosial renovasjon. Man ønsker å få ut av syne det man ikke liker, sier Nybø.

— Er det dette som er hensikten med et forbud, så er dette god symbolpolitikk, men det er ikke godt for jentene, legger Henriksen til.

Tør ikke kontakte politiet

De fire Venstre-politikerne tror ikke et forbud vil bidra til å hjelpe jenter som utsettes for vold.

— Veien til det offentlige støtteapparatet og politiet blir lengre for disse jentene ved et forbud. De vil ikke lenger tørre å henvende seg til politiet. Og er det et slikt samfunn vi vil ha, der de som er mest utsatte for vold, er de som er mest redde for å gå til politiet?

Det er kun i Bergen at Venstre er i posisjon. Etter kommunevalget håper de fire Venstre-toppene å sitte i posisjon i de andre store byene også. Da lover de å gå inn for en rekke hjelpetiltak som kan forebygge prostitusjon.

— Men akkurat nå og den nærmeste uken er det en ting som er viktigere enn noe annet, nemlig å hindre at Arbeiderpartiets landsmøte vedtar å gjøre kjøp av sex ulovlig, sier Henriksen.

— Ap må løfte blikket, tenke på hva som er best for jentene og følge justisminister Knut Storberges standpunkt. Han går mot kriminalisering av sex-kjøp, sier Nybø

SOSIAL RENOVASJON: Forslaget om å kriminalisere sex-kjøp er god symbolpolitikk dersom man bare er opptatt av å gjøre denne virksomheten usynlig, mener venstrekvinnene Iselin Nybø (f.v.), Torill Berge, Sara Henriksen og Guri Melby.
Larsen, Bjørn Erik