— Situasjon er helt spesiell, sier Ivar Hellene, leder i Politiets Fellesforbund Hordaland.

  • Beordringsbruken har ikke vært en problemstilling tidligere, fordi folk da har tatt på seg vakter frivillig.

Årsaken til økningen er rekordmange ubesatte stillinger i Hordaland politidistrikt, hevder han. At politifolk nå nekter å jobbe overtid har også sitt å si.

— Sist jeg sjekket var det 64,4 ubesatte stillinger. 36 eller 37 av disse vart bevisst holdt tilbake på grunn av pengemangel, sier Hellene.

En viss turnover er vanlig innen politiet, men ikke i et slikt omfang, mener han, og peker på at antall ubesatte stillinger er doblet siden i fjor.

— Man må fylle vaktene til de ledige stillingene, og politifolk blir derfor beordret på jobb, sier Hellene.

Strenge fritakskrav

Konsekvensen av å ikke etterkomme beordringen er i verste fall personalsak, og kravene til fritak er svært strenge. Den økte bruken av beordringer skaper frustrasjon blant tjenestemennene, sier Hellene.

— Man blir fortvilet når en hyttetur med kamerater som er avtalt måneder i forveien må avlyses fordi man blir beordret på jobb.

Om man ikke er hjemme blir beordringen levert skriftlig.

— Vi har eksempel der politiet har oppsøkt tjenestemenns foreldre med skriftlig beordring, selv om kollegaen ikke lenger bor hjemme. Dette er under all kritikk, mener lokallagslederen.

- Politimesterens dilemma

— Vi har full forståelse for at det skaper frustrasjon, men dette er politimesterens dilemma. Vi må ha tilstrekkelig bemanning, og da kan det gå ut over tjenestemenns ve og vel, sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Han vedgår at bruken av beordringer har økt denne høsten, men mener dette ikke er på grunn av de mange ubesatte stillingene.

— Vi har færre ansatte enn i fjor, men det forklarer ikke alt, for bruken av overtid har ikke økt. Hovedgrunnen til beordringene er en økning i sykefraværet, og at få tjenestemenn tar på seg overtidsarbeid frivillig, sier Nilsen.