I dag lanserer partiet forslag til nytt partiprogram, og etter det Aftenposten erfarer, ønsker Høyre å opprettholde den allmenne verneplikten, men åpne for modernisering i tråd med Forsvarets behov.

To medlemmer av programkomiteen har tatt dissens, og ønsker heller at Høyre utvider den allmenne verneplikten til å gjelde begge kjønn.

Syretest for Høyre

Unge Høyre mener tiden er overmoden for at jenter og gutter skal få de samme pliktene i Forsvaret. I dag er bare menn omfattet av verneplikten, mens jenter har sesjonsplikt.

— Jeg har akkurat vært på en reise med Hæren. Alle jeg snakket med, fra generaler til vernepliktige, var entusiastiske for dette. Forsvaret trenger flinke folk, de trenger kvinner. Dette blir syretesten på om Høyre har blitt et moderne forsvarsparti, sier leder av Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy.

- Skape usikkerhet for jentene

Bent Høie har ledet Høyres programkomité. Han sier flertallet av komiteen mener at de jentene som er motiverte til å avtjene førstegangstjenesten har gode muligheter i dag.

— Så lenge Forsvaret får tak i all kompetanse og de personene de er på jakt etter, mener vi det ikke er behov for å innføre kjønnøytral verneplikt. Det vil bare føre til mer byråkrati å kalle inn jenter som ikke vil inn i Forsvaret, og det vil skape en usikkerhet for jentene hva gjelder jobb og videre utdanning. Det er ikke positivt, sier Høie.

- Hvis det argumentet gjelder, er det da rettferdig å kalle inn guttene?

— Nå har vi nå en gang verneplikt for guttene, og vi kaller inn stadig færre. Jeg har ingen problemer med å forstå det prinsipielle, men vi mener kjønnsnøytral verneplikt praktisk og ressursmessig er en dårlig idé, sier Høie.

- I denne saken er det greit å legge prinsippene til sides ?

— Når prinsippet i praksis ikke vil fungere godt nok, må man se på det som fungerer, sier Høie.

Gammeldags

Regina Nargis Alexandrova sitter i Høyres programkomité, og er major i Forsvaret, og arbeider ved Combat Service Support-Bataljonen i Bardufoss.

Hun skulle gjerne sett at Høyre gikk inn for kjønnsnøytral verneplikt, og tok derfor dissens.

— Det er på tide å gjøre noe med verneplikten. Forsvaret trenger de beste – og det er en blanding av menn og kvinner. Jeg synes det er litt gammeldags ikke å ha kjønnsnøytral verneplikt. Med 8. mars friskt i minnet har vi sett hvor mye bra likestilling har ført til – når vi har god erfaring med det ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal være slik i Forsvaret, sier hun.

Hun peker på at Forsvaret selv har kommet langt på vei med å rekruttere kvinner, og gjøre Forsvaret og dens oppgaver mindre kjønnsdelt.

— Nå mangler vi bare politisk vilje til å ta neste skritt, sier hun.

Kamp mot landsmøtet

Unge Høyre flagger dette som én av deres viktigste saker inn mot landsmøtet - og varsler kamp:

— Selv om det er mindretall i programkomiteen, tror jeg sjansene er gode for å få igjennom dette på landsmøtet. Den yngre generasjonen har et annet syn på hva Forsvaret er, og på hva jenter og gutter kan gjøre. Jeg tror forholdene ligger bedre til rette enn noen gang for å få Høyre for kjønnsnøytral verneplikt, sier Sandøy.

Bent Høie sier han ikke kan utelukke at landsmøte kan gå i motsatt retning av komiteen:

— Det er mange taleføre som er for, og som argumenterer godt for det prinsipielle. Det er en avveining landsmøtet må ta, sier han.

Alexandrova er også spent:

— Det blir en spennende debatt på landsmøtet. Det er delte meninger og mye diskusjon i partiet, sier hun.

Ungdomspartiene mot moderpartiene

Som Aftenposten tidligere har omtalt går også Arbeiderpartiet3 og Senterpartiet imot kjønnsnøytral verneplikt. Også her har blant annet ungdomspartiene tatt dissens i spørsmålet, og varsler at de vil forsøke å snu sine respektive landsmøter.

I SV går programkomiteen inn for kjønnsnøytral verneplikt, men det er diskusjon innad i partiet.