Det har vakt bestyrtelse og irritasjon både i regjeringen og i regjeringspartiene i Stortinget etter at det ble kjent at SNDs styreleder har dannet konsulentselskapet GBM Partners AS sammen med tidligere næringsminister Grete Knudsen. Denne koblingen er enda mer uglesett på bakgrunn av at det var statsråd Knudsen som utnevnte Olsen til styreleder så sent som i juni i år.

Regjeringen orientert

Venstres leder, statsråd Lars Sponheim, opplyser til Bergens Tidende at næringsminister Ansgar Gabrielsen har orientert regjeringen om den spesielle situasjonen som er oppstått for SND (Statens nærings— og distriktsutviklingsfond).

Etter det BT får opplyst i næringsdepartementet har statsråden ennå ikke hatt kontakt med Olsen for å avtale noe møte.

Det er frykten og faren for habilitetskonflikt og rolleblanding som ligger bak irritasjonen på regjeringshold.

- Statsråden må ordne opp

Bengt Martin Olsen har gjort det klart at han fortsatt skal arbeide en del for Mercuri Urval, samtidig som han bygger opp konsulentselskapet sammen med Grete Knudsen.

Det lyktes ikke Bergens Tidende i går å komme i kontakt med Bengt Martin Olsen for å få en kommentar til den uro som nå gjør seg gjeldende på politisk toppnivå.

Lars Sponheim kommenterer Olsen-saken slik: – Her er det noe som gjør det nødvendig for den ansvarlige statsråden å ordne opp. Men det er underlig at de impliserte ikke selv har skjønt dette, sier Sponheim.

- Uheldig kobling

Oddvard Nilsen, som er Høyres parlamentariske leder, sier til BT at også han har snakket med næringsminister Ansgar Gabrielsen om den situasjonen som er oppstått. Ifølge Nilsen skal statsråden ha en samtale med Olsen.

— Jeg må foreløpig bare basere meg på det som er kommet frem i mediene, og på den bakgrunn ser det ut til å være en uheldig kobling for Olsen. Denne koblingen mellom SND-vervet og konsulentfirmaet kan lett gi feile signaler og føre til at det blir sådd tvil om habilitet og tillit, sier Oddvard Nilsen.

- Politisk klappjakt

Olav Akselsen, som er leder i Stortingets næringskomité og partifelle av Bengt Martin Olsen og Grete Knudsen, mener på sin side at søkelyset mot de to er ubegrunnet og unødvendig.

— Dette er et forsøk på å flytte fokus vekk fra det kraftige kuttet som SND er utsatt for. Det er en politisk klappjakt vi er vitne til. Det er ellers unaturlig å skifte styreleder mitt i perioden. Han er heller ikke kommet skikkelig i gang med arbeidet, mener Akselsen.

— Er det grunn til å ta saken opp i næringskomiteen?

— Nei, ikke foreløpig. Men skulle statsråden skifte ham ut med en annen, vil jeg høre begrunnelsen, sier han.