Mannen var dømt til tre og et halvt års fengsel for flere voldtekter av to forskjellige kvinner. Han har søkt soningsutsettelse og benådning flere ganger tidligere, og før jul ble han benådet av justisministeren på grunn av sin psykiske helse.

Justisdepartementet opplyser nå at dersom tilknytningen mellom mannen og justisministerens nevø hadde vært kjent, ville en annen statsråd fått saken for å fjerne all tvil. Departementet holder imidlertid fast på at benådning var riktig.

Advokat Knut Brundtland, som er sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og arbeider i samme advokatfirma som Hanne Harlems mann, sier at han ikke kjente til benådningen. Han bisto mannen i diverse saker — som ikke hadde noe med voldtektssakene å gjøre — tidlig på 1990-tallet. Siden har han ikke hatt kontakt med ham.

NTB