Blant dem som ble rammet i 2003 var Høvringen Høyfjellshotell i Rondane. Hotellets populære rute med beltebil fraktet skiturister hver morgen 5 kilometer inn i fjellheimen.

— Omfanget er beskjedent, men tradisjonene er lange. Derfor ønsker vi å endre regelverket for motorferdsel slik at det skal være mulig å drive rutetransport med beltebil, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) til Aftenposten.

Miljøverndepartementet sender nå lovendringen ut til høring. Avdelingsdirektør Harald S. Ruberg understreker at kriteriene blir strenge, og at det ikke blir fritt fram for alle som vil kjøre beltebil. I praksis vil kun de som hadde ruteløyve for beltebil, nå få muligheten til å starte opp igjen.

På 1950-tallet var det beltebilruter en rekke steder i landet. I Finnmark var det et tett rutenett, og beltebiler var en stund like vanlig som buss.