Årsaken er at algeoppblomstringen langs norskekysten trolig kan skyldes at ballastvann er pumpet ut fra en japansk båt. Hauge frykter nå at norske båter som pumper inn ballastvann fra alge-områdene vil bringe de giftige algene videre.

— Hvis de enorme algekonsentrasjonene blir pumpet inn med ballastvannet vil vi være smittekilde for havområder andre steder i verden. Det går masse båter fra disse områdene, sier Hauge til NTB.

Bellona jobber med å få oversikt over tankbåttrafikken i de aktuelle kystområdene, og spiller nå ballen over til norske miljøvernmyndigheter. Organisasjonen sendte onsdag et brev med forslaget til miljøvernminister Siri Bjerke der de vil ha forbud mot fylling av ballastvann gjeldende for strekningen svenskekysten-Haugesund.

Hauge mener det ikke er noen tid å miste.

— Jeg har diskutert dette med algeeksperter, og har fått støtte for et forbud. Det er like stor grunn til å være føre var med dette som med munn- og klovsyken, sier Hauge.(NTB)