Den svenske regjeringen vil øke miljøavgiften på drivstoff, og ifølge Dagens Industri kan pumpeprisen for diesel øke med 55 øre per liter om forslaget vedtas.

Bellona mener at nå må også den norske regjeringen handle for å nå sine mål. Derfor støtter miljøstiftelsen forslaget om økt dieselavgift som særavgiftsutvalget la fram i juni. I dette forslaget legges det opp til en avgiftsøkning som kan gjøre dieselen to kroner dyrere per liter.

– Avgiftsforskjellen på bensin og diesel i dag er ikke miljøfaglig begrunnet. Om vi skal nå målene om 50–80 prosent utslippskutt i årene som kommer, så er vi helt nødt til å sette i gang en bred og sterk nasjonal dugnad nå, sier Konrad Pütz, rådgiver for miljøteknologi og transport i Bellona til NRK.

Bilistene er motstandere av økte drivstoffavgifter. Økt dieselavgift vil straffe bilistene unødig, mener Håkon Glomsaker i NAF.

– Nå har norske bilkjøpere lojalt fulgt påleggene om å legge om til miljøvennligere løsninger, og dette må ikke bli møtt med økte avgifter, sier Glomsaker.