Tinfos Jernverk ble fra 1. juni pålagt kun å slippe ut 15 kilo kvikksølv i året. Hittil har utslippet være på rundt 24 kilo i året, og bedriften søker nå om å få slippe ut 27 kilo kvikksølv i året, melder NRK. Tinfos søker også om å få lagre kvikksølvholdig avfall fra kvikksølvrenseanlegget på bedriftens deponi på Fosselandsheia.Kvikksølvutslippene fra bedriften skyldes at de bruker malm som råstoff. Malmen inneholder små mengder kvikksølv. Utslippene har blitt redusert i løpet av det siste året fordi de har installert et renseanlegg, men Tinfos vurderer det som urealistisk å komme ned i 15 kilo utslipp i året.Miljøorganisasjonen Bellona mener at Tinfos kunne ha byttet malmtype. De hevder at bedriften slik kan redusere sine kvikksølvutslipp med 97 prosent. Bellona har aksjonert mot Tinfos Jernverk i Kvinesdal, med krav om full stans i bruken av kvikksølvholdig malm.