«Fanget CO2 skal ikke slippes ut i atmosfæren», står det i utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad. Bellona-leder Frederic Hauge mener at regjeringen bryter med dette punktet.

— Denne avgjørelsen kan ikke fattes når det står i konsesjonen at CO2 fra pilotanlegget ikke skal slippes ut. Vedtaket bryter fullstendig med forurensningslovens paragraf 18, sier han.

Denne paragrafen omfatter endring og omgjøring av utslippstillatelser.

Hauge mener han har loven på sin side, og at utslippstillatelsen ikke kan endres uten en ny høringsrunde. Det er i så fall en tung prosess som vil ta lang tid.

Vil gå til retten

— Før en ny utslippstillatelse er på plass, kan man ikke slippe ut noe CO2. Dermed må prosjektet stanses. Vi vurderer å ta rettslige skritt, sier han.

Påstander om at det blir for dyrt å deponere CO2, rister Bellona-veteranen på hodet av. Han vil bygge rørledningen som skal frakte bort CO2 fra fullskalarenseanlegget i 2014 nå. Det mener Åslaug Haga er for dyrt.

— Det går ikke an å lage avtaler med denne regjeringen. Nå må Solheim vise om han er miljøvernminister eller lakei, og gå imot statsministeren, sier Hauge.

- Se til Kårstø

Miljøvernorganisasjonen Zero støtter Hauge. Også de vil ha i gang bygging av deponeringsrøret med en gang.

— Dette vil være den desidert beste løsningen. Man må uansett ta disse investeringene, og det kan like gjerne gjøres nå. På Kårstø har de bare så vidt kommet i gang med byggingen av røret, og der skal man være ferdig i 2011-2012. Det samme er mulig på Mongstad, tror Audun Rødningsby.

Et av argumentene mot bygging av dette røret nå er at man ikke vet nok om grunnforholdene det skal bygges i.

— Haga peker på risikoen ved å forsere dette, men man har ikke kommet spesielt mye lenger på Kårstø. Får man i gang byggingen av dette røret nå, blir det bare noen måneder med utslipp fra pilotrenseanlegget. Det er det minste regjeringen kan gjøre, sier Rødningsby.

- Sinna, skuffet og lei

For Natur og ungdom ble gårsdagens avgjørelse en gedigen nedtur.

— Vi blir selvfølgelig ikke så veldig begeistret for en avgjørelse som dette. Vi er sinna, skuffet og veldig lei oss. Dette er nok et bevis på at regjeringens handling ikke står i samsvar med det de lover, sier Åshild Marie Vige, nestleder i Hordaland Natur og Ungdom.

Hun kjøper ikke Aslaug Hagas lovnader om kvotekjøp for utslippene.

— FNs klimapanel sa nylig at de mente det var viktig at vi først og fremst kuttet egne utslipp. Det verden trenger nå er land som går foran og utvikler ny renseteknologi.