Torsdag ble det klart at Borregaard er ilagt boten for utslippet av 13.800 liter olje i Glomma natt til 5. mars i fjor.

– Det er gledelig at de kriminelle straffes, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona mener imidlertid at boten er for liten for en så stor bedrift som Borregaard. Organisasjonen er skeptisk til om forelegget vil ha en preventiv effekt som Statens Forurensingstilsyn (SFT) har håpet. Både SFT og Bellona anmeldte Borregaard.

SFT-direktør Ellen Hambro sier til NTB at SFT vurderer å anmelde Borregaard også for utslippet av 4,1 kilo kvikksølv i Glomma i slutten av oktober i fjor.