Ifølge Bellona har lovbruddene skjedd på oljeplattformene Snorre, Troll og Petrojarl Varg, alle på norsk sokkel, skriver Aftenposten.

I vår avdekket Statens forurensningstilsyn at Hydro hadde gjort seg skyldig i en rekke brudd på forurensningsloven.

Bergen politikammer mottok anmeldelsen fra Bellona torsdag, men det er ennå ikke avklart om det er Økokrim eller politiet i Bergen eller Stavanger som skal ha ansvaret for en eventuell etterforskning.

(NTB)