Bellona mener IFE har brutt konsesjonsvilkårene for utslipp av flytende radioaktivt avfall i elva fordi instituttet ikke har rapportert til Statens strålevern om at deler av sedimentene som er forurenset, ligger tørrlagt deler av året grunnet regulering av vannstanden.

— Vi mener vi har en anmeldelse som er godt juridisk fundert. Vi har dokumentert klare lovbrudd og gir vår informasjon videre til politiet, sier Fredric Hauge i Bellona til NTB.

Bellona plugget utslippsrøret 14. oktober i år.

NTB