— Det er uaktuelt å bygge et nytt gasskraftverk uten rensing. I de planene Naturkraft har presentert til nå ligger det ingen tilfredsstillende renseteknologi. Hvis de ikke har noe i ermet, er dette et prosjekt som vil få kraftig motstand, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Dersom planene gjennomføres vil Norge få enda større problemer med å oppfylle utslippsforpliktelsene i Kyoto-protokollen.

— Det vil gjøre Norge til en enda verre klimabanditt enn i dag, sier Hauge.