Fredag la FNs klimapanel (IPCC) fram den tredje delrapporten om tiltak mot menneskeskapte klimaendringer. Hovedkonklusjonen er at det finnes en rekke tiltak som kan snu den negative utviklingen, men det må handles på mange områder innen kort tid. Innføring av et globalt marked for CO2-kvoter er ikke nok.

– FNs konklusjoner må få konsekvenser for den norske klimadebatten, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

Bellona mener myndighetene må legge forholdene til rette gjennom subsidier, lovreguleringer, avgifter, avtaler og standarder. Det blir dyrt, men er kritisk nødvendig, mener Bellona.

– Miljøvennlig drivstoff til biler, CO2-rensing og solenergi er eksempler på løsninger med stort potensial, men som aldri vil komme i gang uten hjelp fra myndighetene. Dette er løsninger som vil bli billige på sikt, men som må løftes over tekniske og økonomiske barrierer, sier Holm.