— Å gi disse jentene opphold på humanitært grunnlag vil ikke skape en strøm av nye flyktninger, mener søstrenes advokat, Sjur Vinje.

— Av flere hundre asyl- og flyktningsaker jeg har jobbet med de siste seks årene, er dette første gang jeg har vært borti problemstillinger tilknyttet trafficking, utdyper Vinje overfor Bergens Tidende.

- Korrupte embetsmenn

I oktober i fjor vedtok Utlendingsnemnda (UNE) at søstrene Olga (17) og Tanja Belik (16) skal utvises fra landet, og returneres til hjemlandet Moldova. Nå har de saksøkt staten med krav om at vedtaket må oppheves på grunn av flere saksbehandlingsfeil.

Advokat Vinje har gjentatte ganger pekt på at jentene er blitt utsatt for trakassering og forfølgelse, og at de ved ett tilfelle også ble forsøkt kidnappet. Han mener det er reell fare for at jentene kan bli ofre for «trafficking» i hjemlandet, det vil si bortført og solgt til prostitusjon.

— Moldova er det landet i Øst-Europa som er mest utsatt for trafficking, slo seniorforsker Jakub Godzimirski fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fast. Han la til at Moldova er «gjennomsyret av korrupsjon», og at «en del embetsmenn er selv involvert i ulovlig virksomhet.»

Tilbakeviste påstander

Prosessfullmektig for staten, advokatfullmektig Håvard H. Holdø fra advokatfirmaet Kluge, tilbakeviste påstandene om at jentene vil være i fare dersom de ble sendt tilbake.

— Vi mener myndighetene i Moldova har evne og vilje til å beskytte sine borgere, understreket Holdø i retten.

Dette er stikk i strid med det Kirkens Nødhjelp hevder. I en redegjørelse, som ble fremlagt retten i går, skriver Kirkens Nødhjelp blant annet: «Menneskehandel er forbudt ved lov i Moldova. Men selv om innføringen av et slikt lovverk utgjør et fremskitt i bekjempelsen av menneskehandel, mangler moldovske myndigheter evne og ressurser til å håndheve loven.»

Søstrene var lettet, men fortsatt engstelige etter at Oslo tingrett avsluttet behandlingen av saken i går.

— Vi hadde en god magefølelse etter første runde, men da fikk vi jo avslag. Nå er vi redde for å bli skuffet igjen, sier Olga (17) til Bergens Tidende.

— Hvis ikke vår sak er god nok grunn til å få hjelp, hva skal til for å få hjelp da? la lillesøsteren Tanja (16) til.