En ny studie fra Nederland konkluderer nemlig med at en slik daglig begrensning av bekymringer har nær sammenheng med forekomsten av en rekke vanlige helseplager.

De 171 nederlandske studentene som deltok i studien, skrev i løpet av den daglige halvtimen ned bekymringene sine. Det førte til mindre nakkesmerter, ryggsmerter og magesmerter. De fikk også mindre pusteproblemer i forhold til personene i kontrollgruppen.

Professor Holger Ursin ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen er kjent med den nederlandske studien, og har samarbeidet med de nederlandske forskerne i flere år.

— Vi forklarer dette ved psykobiologisk «sensitivering», som kan brytes ved å pense tanker over på andre spor, sier Ursin til VG.

I en befolkningsstudie som ble utført for forsikringsselskapet Gjensidige i 2004, viste det seg at hver tredje nordmann bekymrer seg for økonomiske problemer og like mange frykter blind vold. En spørreundersøkelse fra februar i år konkluderte med at halvparten av landets befolkning bekymrer seg for helsa, og to av tre bekymrer seg for sine nærmeste. Kvinner bekymrer seg langt mer enn menn.