Alle kort må på bordet, sier Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsmann, Leif Lund til BT.

— For meg er det uforståelig at det ikke skal gå an å slokke en brann om bord i et fartøy som er sjøsatt på 90-tallet og er en del av Forsvarets mest moderne flåte, sier Lund.

Han regner med at Forsvarsdepartementet sørger for at årsaken og omstendighetene rundt brannen blir skikkelig avdekket.

— Vi har ikke diskutert konsekvensene i forhold til Skjold-prosjektet. Men det er selvsagt at vi ikke kan sette i gang å bygge disse båtene dersom vi ikke er forsikret om at de er brannsikre. Foreldre som sender sine sønner og døtre på forsvarsskip må være sikre på at de er trygge om bord, sier Lund.