Henning Røed er marin fagkonsulent i WWF og sier at rømt oppdrettslaks forurenser våre naturlige laksebestander. Prinsippet om at "forurenser betaler", må også gjelde for oppdrettsnæringen, mener han.

Sist fredag rømte 90 tonn oppdrettslaks fra et av Pan Fish-anleggene på Sunnmøre. Dette tilsvarer 130 prosent av den årlige fangsten i verdens største lakseelv, Tanaelva.

Det er bare noen uker siden sist det rømte laks fra et annet anlegg i det samme området.

-Næringen selv innrømmer at hovedårsaken til rømming av oppdrettsfisk er feil eller svikt i bedriftens driftsrutiner. Nå er det på tide at oppdretterne betaler for den skade de påfører villaksbestanden, sier Røed.NTB