Men beredskapen er høy. Fjærfebønder er nøye med å holde uvedkommende unna hønsehusene. Og Mattilsynet ber alle være på utkikk etter død fugl.

Risikoen for at det farlige fugleviruset skal komme til Vestlandet med trekkfuglene er ganske liten, sier Jon Djupvik, ivrig fuglekikker og medlem i Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hordaland.

Det er ender, gjess, måkefugler og vadefugler som er spesielt utsatt for å bli smittet

Djupvik opplyser at det er i Herdla-området det er flest slike fugler i bergensområdet.

Neppe fra smitteområder

— Fuglene som trekker innover Vestlandet kommer stort sett fra England, Nederland og Frankrike. I disse landene er fugleinfluensaen, slik jeg forstår det, ennå ikke påvist.

Det er rapportert om funn av døde svaner både i Østerrike og i Østersjøen.

— Dersom dette er knoppsvaner, dreier det seg om stasjonære fugler som ikke flytter seg over lange strekninger, forklarer Djupvik.

— Er de døde svanene sangsvaner, er det mer grunn til bekymring. Sangsvanene er nå på vei fra Kontinentet til hekkeplassene i Sibir. Men svanene pleier å ha trekkrutene lenger øst enn Vestlandet.

Og Djupvik legger til at det ikke er noen grunn til å slutte å mate duene i Byparken eller småfuglene som kommer på fuglebrettet, selv om fugleinfluensaen er kommet til Europa.

— Duene er garantert ikke smittet, og småfugler som dompaper, spurv og kjøttmeiser er også utenfor fare, sier han.

Hønsegårdene stengt

I går formiddag var Hordaland ennå ikke omfattet av påbudet om å holde fjærkre innendørs. Fjærfeprodusenter Bergens Tidende har vært i kontakt med, ga uttrykk for at de foreløpig tar situasjonen med ro. Men ingen var villig til å slippe BT inn i hønsegårdene sine.

Jan Thunes, hønsebonde på Garnes, mener at de som driver profesjonelt har sikret fjørfeet sitt mot smitte fordi det ikke finnes besetninger som går utendørs. Alle besetningene er også registrert hos Mattilsynet.

Men i hønsegården på Stend jordbruksskole hersker det fred og ro. Og de 600 hønene er opptatt med å spise og verpe som om ingen ting har skjedd.

— Det er elevene våre som bytter på å stelle hønene, forklarer fjøsmester Gunnar Hope.

— Derfor har vi ingen spesielle restriksjoner på å slippe besøkende inn. Men vi følger selvsagt nøye med på hvordan fugleinfluensaen sprer seg, og er også beredt til å slakte ned besetningen om Mattilsynet skulle kreve det. Men ennå ser vi ingen slik fare, sier Hope.

Heller ikke lederen i Hordaland Rasefjærfeklubb, Leif Bognøy, vil ha besøk i hønsegården. Men han regner at det ikke er noen umiddelbar fare for at villfugler skal smitte fuglene hans.

Han hevder at panikken for fugleinfluensaen er medieskapt.

INGEN PANIKK: Foreløpig er det ingen panikk å spore hos de 600 hvite italienerne i hønsegården på Stend. De tar til og med imot gjester. Men blir det nødvendig må hønene være beredt på å bøte med livet for å unngå en epidemi. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN