Til sammen 94 enslige mindreårige asylsøkere forsvant fra norske asylmottak i løpet av fjoråret. 35 av dem ble fanget opp igjen av barnevernet, men 71 ble rett og slett borte.

— Disse barna kan lett bli ofre for menneskehandel. Dette er veldig alvorlig, sier leder Kirsten Kvalø i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press.

Barnevernet

Hun mener de mindreårige asylsøkerne ikke blir godt nok ivaretatt av norske myndigheter. Omsorgen må overføres fra utlendingsmyndighetene til barnevernet, krever Press.

— De bor på asylmottak som har altfor store enheter og med altfor få voksne. Det gjør det veldig enkelt å hente et barn fra et asylmottak eller rett og slett stikke av, sier Kvalø til Press.no.

— Annerledes for norske

Hun ber også justisminister Knut Storberget (Ap) om å komme på banen.

— Han må sikre helhetlig oppfølging i alle disse sakene, sørge for at vi har verktøy og rutiner på plass for å sørge for at man gjør alt man kan for å finne disse barna. Ikke minst for å forebygge at dette skjer, sier hun.

- Meget alvorlig

Statssekretær Lønseth i Justisdepartementet er justisministerens «høyre hånd» politisk. Han deler Kvaløs beskrivelse av at situasjonen er meget alvorlig.

— Selv ett barn som blir borte og som kan være utsatt for menneskehandel, er ett barn for mye. Dette er ikke godt nok, sier Lønseth til NTB.

Ikke kapasitet

Han sier at regjeringen på sikt ønsker å overføre ansvaret til barnevernet, men at dette ikke kommer til å skje i denne fireårsperioden.

— Det er et ideelt mål å overføre ansvaret til barnevernet. Men først må kompetanse og kapasitet bygges opp. Barnevernet ville bryte sammen om vi overførte ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere over natten, sier Lønseth.

Svimlende tall

Ifølge Press viser UDIs egne tall at rundt 600 barn forsvant fra asylmottakene mellom 2000 og 2008.

— Vi er oppe i et svimlende og trist antall. Ingen hadde lukket øynene for dette om det gjaldt norske barn, sier Kvalø.

Statssekretær Lønseth sier at han ikke kan gå god for tallene, men at regjeringen ikke er fornøyd og at antallet uansett «er for høyt».

Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å få ned antallet som blir borte, blant annet innført en ansvarsperson for denne gruppen mindreårige på hvert mottak. Det er også presisert i et rundskriv at forsvinningssakene skal prioriteres av politidistriktene.