Norge krever stans i utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra atomgjevninngsanlegget Sellafield fordi utslippene forurenser norske havområder.

Men samtidig bruker staten millionbeløp på forskning som blant annet bidrar til å forlenge driften ved internasjonale atomanlegg, deriblant Sellafield.

Viktig for atomindustrien

Den statsstøttede Halden-reaktoren er nemlig viktig i atomindustriens arbeid med forskning og testing av såkalt Mox-brensel (Mixed Oxide Fuel). Dette er en brenselstype bestående av uran og plutonium. Sellafield-eierne håper produksjonen av Mox skal gi sårt tiltrengte inntekter til det kriserammede anlegget.

Det er striden rundt oppstart av den såkalte Mox-fabrikken i Sellafield som har fått Irland til å stevne Storbritannia for den internasjonale Havrettsdomstolen i Hamburg. Bondevik-regjeringen har gitt uttrykk for politisk og moral støtte til irene.

I et intervju med BT varsler nå miljøvernminister Børge Brende at regjeringen i løpet av våren vil avgjøre om staten skal stanse millionstøtten til det omstridte Halden-prosjektet som følge av den uheldige koblingen til Sellafield.

Kritisk

— Det er ingen tvil om at jeg er kritisk til den norske Mox-forskningen i Halden. Virksomheten her kan bidra til å fremme bruken av slik atombrensel. Dette kan i sin tur ha betydning for Norges arbeid med å stanse utslippene fra Sellafield. Denne bekymringen er bakgrunnen for at vi nå har tatt initiativ til en ekspertvurdering av forholdet mellom Halden-forskningen og Sellafield-saken, sier Brende. Utredningen skal foreligge i april neste år, i god tid før regjeringen skal ta stilling til spørsmålet om videreføring av statsstøtten til Halden-prosjektet.

Reaktoren i østfoldbyen er en av hjørnesteinene i prosjektet der en rekke land deltar. Som vertsnasjon betaler Norge en vesentlig del av kostnadene.

Tidligere har en ekspertgruppe i Norges Forskningsråd avvist å vurdere de politiske konsekvensene av å videreføre reaktordelen av Halden-prosjektet, til stor irritasjon hos Brendes forgjenger, Siri Bjerke (Ap).

KRITISK: Miljøvernminister Børge Brende vurderer å kutte statens millionstøtte til omstridt atomforskning i Halden fordi den undergraver Norges troverdighet i kampen mot Sellafield-utslippene.
Foto: Therese Borge