Arbeidsledigheten bygger seg opp til å bli vinterens aller viktigste politiske kampsak.

— Ledigheten nærmer seg 100.000, sier Aps leder, Jens Stoltenberg.

Statsminister Kjell Magne Bondevik er klar over at ledigheten begynner å bli faretruende høy. Han sier at bekjempelse av arbeidsledighet regjeringens aller viktigste sak.

Stortinget debatterte i går neste års statsbudsjett. Regjeringens anslag for neste år er at arbeidsledigheten når 4 prosent. Det betyr i tilfelle at 95.000 mennesker blir arbeidsledige i løpet av 2003.

Advarer regjeringen

Det får opposisjonen til å blinke med varsellampene. Ap-leder Jens Stoltenberg sier at ingen sak er viktigere enn bekjempelse av ledigheten og han påpekte i Stortinget i går at den er på full fart mot 100.000.

— Blir arbeidsledighet den viktigste politiske kampsaken i vinter - hvis ledigheten når 100.000?

— Ja, det er fullt mulig, sier han.

— Er det et nederlag hvis arbeidsledigheten når 100.000?

— Det vil være et alvorlig nederlag for regjeringen og det vil være veldig alvorlig at det viktigste målet for den økonomiske politikken ikke nås - lav arbeidsledighet, sier Stoltenberg til Bergens Tidende.

Han advarer mot en todeling i økonomien; mangel på arbeidskraft i deler av økonomien og økende ledighet på andre områder.

— Ledighet vil føre til varig utstøting fra arbeidsmarkedet, advarer han.

Frp er bekymret

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, sier at statsbudsjettet er stramt nettopp for å kunne bekjempe arbeidsledighet.

— Jeg tror at Ap og Jens Stoltenberg har som strategi at det kan bli 100.000 arbeidsledige, og at de så vil kritisere regjeringen for den høye arbeidsledigheten. Vår jobb er å sørge for at ledigheten ikke blir så høy, sier han.

Fremskrittspartiet har inngått budsjettforlik med regjeringen og har varslet at de subsidiært vil stemme for regjeringens justerte budsjettforslag i nattens avstemning i Stortinget. Men de vil ikke frede regjeringen. I går varslet lederen av finanskomiteen, Siv Jensen, at det allerede i januar kan bli aktuelt å ta opp den økende arbeidsledigheten i Stortinget:

En skam med 100.000 ledige

— Utviklingen går raskere i gal retning enn det som ligger i statsbudsjettet. Jeg frykter at arbeidsledigheten går kraftig opp.

— Er det et nederlag om ledigheten når 100.000?

— Det er ikke et nederlag. Det er en skam. Jeg er ingen spåkone, men jeg tror regjeringens anslag om 4 prosent ledighet neste år er galt, sier Siv Jensen.

Hun mener at flere partier må være villige til å justere sin kurs, hvis ledigheten øker:

— Hvis ledigheten skyter fart må vi prøve å stoppe en utvikling hvor bedrifter går over ende, og vi må sørge for at det skapes nye arbeidsplasser, sier Jensen som legger til at «tallene allerede nå er urovekkende høye.»

Bondevik har ansvaret

SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal, tror ikke regjeringen vil redusere ledigheten:

— Jeg frykter 100.000 arbeidsledige i løpet av vinteren og Høyre kommer ikke til å løfte en finger for å få den ned. Det kan bli en veldig tøff vinter for mange, og det er statsminister Kjell Magne Bondevik som har ansvaret, sier han.

Finansminister Per-Kristian Foss sier til Bergens Tidende at prognosene tyder på en viss økning av ledigheten til neste år.

— Jeg tror vi vil se større variasjoner fra måned til måned, og regionale variasjoner, men jeg tror ikke på noen dramatiske ledighetstall.

— Synes du 100.000 ledige er for mange?

— Jeg setter ikke opp noe mål om ledigheten, annet enn at vi både arbeider for så lav ledighet som mulig og for å unngå langtidsledighet.

SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal