Det er det farlige influensaviruset H5N1 som er funnet i sju besetninger i landsbyen Jandovka., opplyser Nikolaj Vlasov, nestsjef for landets veterinærmyndigheter. Trolig er fuglene blitt smittet av ville ender.

Det er første gang russiske myndigheter har bekreftet at viruset har spredd seg over Ural-fjellene til den europeiske delen av Russland. Tidligere har landbruksmyndighetene bekreftet tilfeller av sykdommen blant fugl i flere provinser i Sibir.