Det bekrefter den tidligere frontfiguren Finn Sjue overfor NRK Brennpunkt.

Arbeidernes Kommunistparti marxist-leninistene ble utsatt for omfattende og til dels ulovlig politiovervåking på 1970— og 80-tallet. Men samtidig som politiet overvåket AKP, iverksatte partiet sin egen politiske overvåking av medlemmer av Norges Kommunistiske Parti (NKP), melder NRK.

Opplysninger om AKPs politiske overvåking har fremkommet ved flere anledninger tidligere. Hver gang har toneangivende personer i partiet benektet at noe slikt forekom. Men nå medgir Finn Sjue at et slikt opplegg ble satt i verk. Sjue var en del av den innerste kjernen i AKP (m-l) gjennom hele partiets storhetstid.

Ifølge Sjue holdt AKP øye med flere grupper i samfunnet.

– Vi sendte ut et såkalt muntlig direktiv høsten 1978. Det gikk under navnet «etterretningsdirektivet» og handlet om tre grupper vi skulle holde øye med. Det dreide seg om nazister, politifolk i spesialpolitiet, samt medlemmer av Norges Kommunistiske Parti. Det skulle sendes inn rapporter om disse gruppene. Selv så jeg aldri noen rapporter, men jeg vet at det kom inn noe informasjon, sier han.

I dag tar han avstand fra registreringen.