Torsten Hanssen

Et USA-forslag som overlater til hvert enkelt land å bestemme om de skal forplikte seg til utslippskutt og hvor store de skal være, truer med å gjøre hele klimakonferansen på Bali til en gedigen fiasko.

Faren er stor for at det eneste man oppnår enighet om på Bali er nye forhandlinger om en ny klimaavtale i 2009 uten at landene binder seg til å forhandle om utslippskutt i København om to år.

Les også klimabloggen: Paradoks på Bali

Dersom USA står fast på sitt forslag betyr det at verden i realiteten står uten en global klimaavtale etter 2012. Observatører sier USAs forslag vil sette kampen mot klimaendringene mer enn ti år tilbake, altså før Kyoto-avtalen ble inngått. Den nåværende avtalen, med fem prosent kutt, er en avtale alle eksperter er altfor lite omfattende til å ha virkning på de omfattende klimagassutslippene.

Vekker raseri

USAs forslag til avtale vekker raseri både hos forhandlere og miljøorganisasjoner.

— Dette er en ødeleggende taktikk. USA prøver å torpedere avtalen fullstendig. Bush-administrasjonen dreper fremskrittet i forhandlingene, sier Keit Allott fra World Wildlife Fund til The Guardian.

— Dette er et ekstraordinært forsøk fra Bush-administrasjonen å ta livet av kampen mot global oppvarming. Hvis denne teksten blir vedtatt, betyr det grønt lys til alle land som ønsker å fortsette å forurense, sier John Sauven, leder av det britiske Greenpeace til avisen.

Les også klimabloggen: Paradoks på Bali

I forhandlingene er det svært skarpe fronter mellom USA og EU.

James Connaughton, en av USAs sjefforhandlere på Bali sa torsdag at " USA vil lede, og vi vil fortsette å lede, men lederskap krever også andre stiller seg på linje og følger etter". Legger man denne uttalelsen sammen med det amerikanske tekstforslaget, er det nå stadig flere som mener at det nærmest vil bli umulig å få til enighet om et "veikart" med et mandat som skal lede frem til en avtale fra 2013. Ber USA våkne opp

EU har svart USA med å be landet "våkne opp" når det gjelder global oppvarming. I tillegg har EU truet med å boikotte et møte som USAs president George Bush har sammenkalt til på Hawaii i januar neste år med de landene i verden med størst utslipp.

EU mener et slikt møte vil være "meningsløst" uten at en Bali-avtale inneholder klare mål.

USA ønsker ikke å gå inn på en diskusjon om at et forslag om at industrilandene skal kutte sine utslipp med 25 til 40 prosent i 2020 må med i sluttdokumentet på Bali og dermed danner drøftingsgrunnlaget for en ny avtale i København i 2009. Fredsprisvinner Al Gore fikk langvarig stående applaus da han talte til delegatene på klimakonferansen i går kveld.

Gore foreslo at Bali-møtet lot det stå igjen et åpent felt på avtalen fra Bali med håp om ny mer klimavennlig president i USA ved Københavnmøtet i 2009. ## adressa.no/bt.no

  • Hva synes du om utviklingen på Bali?
REUTERS
REUTERS (arkiv)
JOHN MCCONNICO