• Det er leit hvis Ingunn Yssen har oppfattet noe jeg har sagt som sårende. Det har aldri vært min hensikt, sier LO-leder Gerd-Liv Valla til LO-Aktuelt.

Hun sier striden med den tidligere internasjonale sekretæren er en alvorlig sak, og at hun i det siste har tenkt mye hvordan de LO-ansatte har oppfattet saken. Men hun mener LO jobber systematisk for å kartlegge helse, miljø og sikkerhet blant ansatte.

— Sykefraværet er redusert med over 22 prosent etter at jeg tok over som LO-leder i 2001, og vi ble en IA-virksomhet. Vi har også en svært lav turnover. Vi har stor grad av medbestemmelse, mange samarbeidsorganer med klubben, hovedverneombud og verneombud i alle avdelinger. Hvis noe hadde vært alvorlig galt med arbeidsmiljøet, føler jeg meg sikker på at disse organene hadde fanget det opp, sier hun til LO-Aktuelt.