— Det er alvorlig at regnskapet for 2003 ikke er godkjent og det er alvorlig med et underskudd på nesten 1 milliard kroner for 2004. Det er åpenbart at kontrollen, særlig i Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon ikke har vært god nok, sier statsminister Kjell Magne Bondevik til Bergens Tidende.

Høring i morgen

Han står like fullt last og brast med den ansvarlige statsråden, forsvarsminister Kristin Krohn Devold. På ett område går regjeringen til kraftig motangrep: Beskyldningene om at Krohn Devold ikke har overholdt informasjonsplikten til Stortinget avvises.

— Ut ifra det vi vet i dag er det ikke grunn til å hevde at opplysningsplikten ikke er overholdt, sa Bondevik i spørretimen på Stortinget i går.

Men betydelig verre er det for statsministeren å være på offensiven om det massive økonomirotet i Forsvaret. Et rot som førte til at Riksrevisjonen ikke godkjente regnskapet for 2003.

Det er denne saken Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå behandler. I morgen ettermiddag er forsvarsminister Krohn Devold og forsvarssjef Sigurd Frisvold kalt inn til en ny og trolig avsluttende høring om 2003-regnskapet.

Vrient og beklagelig

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier til BT at «det er uheldig at Riksrevisjonen ikke har godkjent regnskapet for Forsvaret.»

— Trass i at Riksrevisjonen ikke godkjente regnskapet og at forsvarsministeren forsikret om at tiltak var satt i verk, er det likevel de samme feilene som delvis skyldes sprekken på 1 milliard kroner for 2004. Det er altså ikke ryddet opp?

— Det ser sånn ut, for hærens del. Det tar vi på alvor, og det er klart det er en vrien sak. Det er åpenbart at kontrollen ikke har vært god nok. Men dette er vi åpne på. Forsvarsministeren vil forklare hva som har skjedd. Så er det opp til Stortinget å vurdere saken, sier Bondevik.

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, ser også på Riksrevisjonens «dom» med stort alvor:

— Det er klart det er alvorlig at et regnskap ikke er godkjent. Men for oss er det viktig å se på hva som er gjort for å rette opp forholdene. Det er Stortinget informert om av forsvarsministeren, sier Nilsen.

Taus om mulig mistillit

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold vil overhodet ikke kommentere spørsmål om mistillit og en mulig regjeringskrise. Statsminister Kjell Magne Bondevik etterlater liten tvil om at Krohn Devold er ute i sin verste politiske storm noensinne:

— Dette er en av de tøffeste rundene som en av mine statsråder noen gang har vært i, sier Bondevik som understreker at forsvarsministeren har hans støtte og at Krohn Devold har rett på «en rettferdig behandling.» Bondevik kommenterer ikke spørsmål om eventuell mistillit og på spørsmål om hvem han vil råde Kongen til å henvende seg til hvis regjeringen må gå, sier han:

-Jeg er slett ikke så dum at jeg svarer på dette nå. Jeg svarer ikke på hypotetiske spørsmål.