— Høeghs opplevelser kan vi ikke avvise. Og vi må innrømme at oppfølgingen av FN-soldater har vært altfor dårlig, sier Strøm-Erichsen.

Soldatene var for dårlig samtrente. FN-mandatene var lite robuste og den medisinske oppfølgingen holdt ikke mål. Dette er dramatisk endret de senere årene.

— De aller fleste soldatene er samtrente, de kjenner hverandre godt og vet de kan stole på hverandre. Mandatet til soldatene er mye mer robust. De slipper å kjenne seg maktesløse når sivilbefolkningen blir herset med.

Strøm-Erichsen sier oppfølgingen etter FN-tjeneste også er blitt bedre.

— Soldatene får en lovfestet rett til medisinsk oppfølging i et år. Vi har bygget opp en militærmedisinsk poliklinikk som skal følge opp FN-soldatene og vi har bedret samarbeidet med det sivile apparatet.

Også den økonomiske oppfølgingen er bedre. En lovendring skal sikre soldater med posttraumatiske lidelser rett til yrkesskadeerstatning.

— 30.000 soldater var i Libanon. Har vi et apparat til å ta imot de vil ha behov for hjelp?

— Mellom to og fem prosent må regne med problemer. En oppgave er å få kunnskap ut i det sivile helsesystemet slik at disse kan fanges opp, sier Strøm-Erichsen.