NITO-president Marit Stykket synes det er positivt at staten gjennom eierskapsmeldingen vil tydeliggjøre overordnede rammer for sitt eierskap i bedrifter. Hun mener derimot det bør være tillatt med opsjoner som omfatter alle ansatte, ikke bare lederne.

– Opsjoner kan være et positivt virkemiddel fordi det gir de ansatte en ekstra motivasjon til å få opp verdiskapningen i selskapet. Opsjoner gir sammenfallende interesser for de ansatte og eierne, sier NITO-presidenten.

– Vi synes det er bra at staten som aksjonær ønsker å bidra til selskapenes langsiktige vekst og industrielle utvikling, men dette forutsetter en endring av dagens utbyttepolitikk, sier Stykket. Hun viser til at staten har tatt ut nesten alt overskudd i Statkraft over flere år.

– Dette bidrar ikke til industriell utvikling, sier hun.