• Jeg vil gjerne gjenta den beklagelsen jeg tidligere har fremført på vegne av norske myndigheter overfor krigsbarna, og jeg vil nå gjøre det spesielt overfor dem som ble adoptert til Sverige, slik Turid Edén er et av flere eksempler på, sa Kjell Magne Bondevik etter sitt møte med den svenske kvinnen.

Den tidligere beklagelsen han viste til, var da han i sin nyttårstale 1. januar 2000 uttalte følgende: «På vegne av den norske stat vil jeg beklage den diskriminering og urettferdighet krigsbarna har vært utsatt for.»

— Turid og jeg har snakket litt om hvordan vi kan være sikre på at denne beklagelsen når ut til alle som skal ha den, altså de andre som ble adoptert bort i Sverige. Og vi er kommet frem til at mitt kontor lager en sak om den samtalen Turid og jeg har hatt og prøver å få den ut gjennom «Røtter», medlemsbladet til Norges Krigsbarnforbund, som også leses i Sverige.

Han ber om å få benytte et av bildene BT-fotografen tar, slik at saken kanskje kan få et større og bedre oppslag i bladet.

— For øvrig har jeg lovt at jeg skal ta opp saken med den svenske statsministeren så snart jeg treffer ham. Forskningsrapporten vil jeg også gi ham, så han får et tilsvarende innblikk i saken som jeg har fått.

— Har dere også drøftet spørsmålet om en symbolsk økonomisk kompensasjon til dem dette gjelder?

— Det har vi, men jeg kan foreløpig ikke love noe konkret. Vi vil i alle fall avvente resultatene av det pågående forskningsprosjektet om norske krigsbarn, som avsluttes i 2004. Først på det tidspunkt kan vi vurdere spørsmålet om økonomisk kompensasjon.