Statsråden varsler gjennomgang av en rekke lover som berører nære relasjoner mellom partene i et forhold og mellom foreldre og barn, skriver Aftenposten.

Ministeren går inn for delt omsorg som en hovedregel for barn ved skilsmisser. Dessuten vil hun evaluere de nye bidragsreglene. I tillegg har Arbeiderpartiet sammen med SV gått inn for å fjerne ordningen med separasjon for ektefeller uten barn.

– Det har skjedd store endringer i samfunnet de siste ti til femten år. Lovverket må tilpasses den tid vi lever i, sier hun.

Det er blant annet «Lov om barn og foreldre» som skal gjennom en bred gjennomgang, muligens en offentlig utredning.