Samtidig tar hun sterk avstand fra dem som uten nærmere kjennskap til saken, omtaler søkeren som "evneveik og mentalt tilbakestående".

Kritikken rammer ifølge statsråden både stortingsrepresentanter og medier, som uten motforestillinger har akseptert den karakteristikken som er brukt i lekkasjene fra SUAK. Hun beklager sterkt at en saksbehandler i SUAK har brutt sin taushetsplikt ved å lekke navn og andre personlige opplysninger.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til hva som vil skje med saksbehandleren. Dette vil statsråden komme tilbake til. Ankevedtaket i departementet er endelig, og vil ikke bli vurdert på nytt. Dermed kan ekteparet adoptere ei jente fra Kina.

Lokal anbefaling Bekkemellem Orheim viste i den muntlige spørretimen onsdag til at kommunelegen, sosialkontoret og hele det lokale sosialapparatet gikk inn for atekteparet skulle få adoptere jenta. Denne anbefalingen ble så satt til side av SUAK.

— Det er ikke uten grunn at departementet har underkjent SUAKs vedtak. Jeg står oppreist på den beslutningen vi har tatt. Denne saken inneholder meget grove beskyldninger og karakteristikker, som umiddelbart er blitt godtatt av miljøer som ikke kjenner detaljene. Jeg har ikke basert min beslutning på medfølelse, men på faglige råd fra dem som kjenner saken lokalt, sa barne- og familieministeren.

Hun avviste sterkt antydninger om at adopsjon av norske og utenlandske barn behandles forskjellig.

Påvirket av brev? Hun avviste også antydninger om at departementet skal ha blitt påvirket av et brev fra faren til den kvinnelige søkeren. Han skal være en fremtredende fylkespolitiker, men ikke medlem av Arbeiderpartiet. Statsråden bekreftet at brevet eksisterer og at mannen er medlem av et annet parti enn Ap.

— Jeg har truffet ham noen få ganger, men dette er selvsagt ingen vennetjeneste. Det er ikke slik at man bare kan ta en telefon eller skrive til departementet for å påvirke en sak, sa barne- og familieministeren.

Hun vil nå gjennomgå saksbehandlingen i SUAK, med særlig fokus på de kriterier som legges til grunn for utenlandsadopsjon. I løpet av de to siste år er 19 vedtak i SUAK blitt omgjort av departementet.

— Vi vil også se på dagens praksis når det gjelder alder og funksjonshemning. Er en grense på 45 år riktig? Og hva hvis den ene part i et ekteskap sitter i rullestol? Skal de da ikke få adoptere, spurte statsråden.

Brettet ut - I denne saken må vi huske at det i et lokalsamfunn sitter et ektepar som ikke har gjort annet enn å søke om adopsjon, og som deretter har anket et avslag fra SUAK til departementet. De opplever nå å få sin sak brettet ut i mediene, fulgt av grove beskrivelser. Jeg tar sterkt avstand fra beskyldningene om at vi setter voksnes hensyn framfor barnas, sa Bekkemellem Orheim.

Hun sa klart at i denne konkrete saken har departementet lagt større vekt på anbefalingene fra det lokale sosialapparatet enn vurderingene til SUAK.

— Kommunelegen, barnevernet og andre som kjenner ekteparet, sier at barnet vil få et svært godt og omsorgsfullt hjem. Jeg forutsetter at disse opplysningene er riktige, og saken vil derfor ikke bli vurdert på nytt, sa barne- og familieministeren.(NTB)