Den profilerte strafferettsadvokaten er i Kristiansand tingrett og i Agder lagmannsrett dømt for å ha påvirket et av aktoratets sentrale vitner til ikke å forklare seg i en narkotikasak. Bache-Wiig var forsvarer i saken.

Til tross for at han ble dømt, lot Agder lagmannsrett ham beholde advokatbevillingen, noe aktoratet reagerte på. De mente at Bache-Wiig ikke er skikket til å praktisere som advokat på grunn av det straffbare forholdet, og anket straffereaksjonen til Høyesterett.

Nå har landets øverste domstol sett på saken, og de konkluderer med at kjendisadvokaten får beholde advokatbevillingen sin. Statsadvokat Jostein Johannesen sier til NA. 24 at han tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

Vitnepåvirkningen i 2001 ble avslørt gjennom politiavlytting.

BEHOLDER LISENSEN: Advokat Thor Bache-Wiig er i Høyesterett dømt for vitnepåvirkning.
LIV SOLLI OKKENHAUG (mms)