Førstkommende fredag skal psykiater Øyvind Rø ved Modum Bad forsvare sitt doktorgradsarbeid hvor han har fulgt 86 pasienter ved spesialenheten for spiseforstyrrelser.

Undersøkelsen viser at sju av ti ble bedre og en av fire var friske to år etter innleggelsen. Gjennomsnittsalderen på pasientene var ca. 30 år og pasientenes langvarige spiseforstyrrelser hadde medført betydelige problemer i hverdagen, både sosialt og psykisk.

— Undersøkelsen gir grunn til større optimisme med tanke på behandling for denne pasientgruppen enn det man har antatt, sier Rø.

Han viser at det i løpet av sykehusinnleggelsen skjedde en betydelig reduksjon både i symptomene på spiseforstyrrelser og andre symptomer som f.eks. angst og depresjon.

— Tatt i betraktning at dette er pasienter som har slitt med spiseforstyrrelser svært lenge, noen i opptil 20 år uten å bli bedre, er dette positive resultater, mener Rø.