I vår ble en sykepleier syk da hun fulgte kreftpasienter fra Haukeland sykehus inn i trykkammeret på Norsk Undervannsintervensjon (NUI) i Bergen. Etterpå klaget hun over sterk svimmelhet og kvalme.

I dag, over fem måneder senere, er den vel 50 år gamle sykepleieren fremdeles sykmeldt. Dette er grunnen til at Haukeland sykehus de neste månedene stopper all trykkammerbehandling av kreftpasienter.

— Haukeland sykehus tar arbeidsgiveransvar, og stopper behandlingen i en periode for å forbedre rutinene og trygge arbeidsforholdene for sykepleierne, sier seksjonsoverlege Leif Aanderud til BT.

Sykepleierne er yrkesdykkere

Siden 1994 har Seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland sykehus tilbudt trykkammerbehandling av kreftpasienter med stråleskader i landets største trykkammeranlegg på NUI (tidligere NUTEC) i Gravdal. 18 pasienter behandles samtidig, og ledsages alltid av to anestesisykepleiere.

Mens pasientene får surstoff, puster pleierne inn luften i kammeret, og er dermed for yrkesdykkere å regne. NUI følger internasjonalt anerkjente dykketabeller, det vil si skjema som viser hvor lenge en person kan være nede på ulike dyp, og med hvilken hastighet man skal gå opp.

Jo lenger man er nede, jo lengre tid må man bruke på oppstigningen, for å hindre trykkfallssyke eller dykkersyke, som innebærer opphoping av nitrogen i kroppen.

- Vet ikke hvorfor dette skjedde

Fra 1994 til 1997 var det tre lette tilfeller av sannsynlig dykkersyke hos sykepleiere. Derfor innførte NUI og Haukeland sykehus ytterligere sikkerhetsrutiner med ekstra surstoff til pleierne under oppstigningen.

De neste tre årene var det ingen tilfeller av dykkersyke blant pleierne - inntil det alvorlige tilfellet i vår.

— Vi vet ikke hvorfor dette skjedde, og kan ikke påvise årsaken hos sykepleieren, sier Aanderud.

— En gåte, med andre ord?

— Det var iallfall svært overraskende at dette skulle skje, Men dykketabellene vi bruker, er utarbeidet for marinedykkere i USA og England. Det er mulig at en sykepleier i 40-50-årene bør bruke andre tabeller enn unge, spreke rekrutter.

- Internasjonal oppsikt

Nå går Seksjon for hyperbarmedisin og NUI vitenskapelig til verks for å forbedre rutinene og trygge arbeidsforholdene for sykepleierne. De har tatt kontakt med internasjonal fagekspertise, og forbereder tre parallelle studier med ulike dykketabeller, som skal testes på sykepleierne.

Forsøkene begynner 3. november, og skal vare inntil to måneder. I denne perioden blir det ikke behandling av kreftpasienter ved NUI.

— Resultatene av denne undersøkelsen kommer til å vekke internasjonal oppsikt. Dette er mye, mye mer enn et lokalt problem, og resultatene kommer til å få stor betydning for alle som tilbyr denne typen behandling i den vestlige verden, sier overlege ved yrkesmedisinsk avdeling og dykkerlege Jan Risberg.

MYSTERIET: Seksjonsoverlege Leif Aanderud og avdelingssykepleier Martha Forland.
FOTO: EIRIK BREKKE