Fastlegen skal først ha stilt diagnosen «alkoholiker», og deretter tatt med seg øl hjem til den kvinnelige pasienten og drukket. Helsetilsynet mener Opplands-legen mangler forståelse for legerollen.

– En lege som behandler en pasient for alkoholproblemer, må ikke i private sammenhenger opptre på en måte som er i strid med den behandlingen som gis, sier fungerende fagsjef Jostein Vist i Statens helsetilsyn til VG.

Legen hadde ved flere anledninger sendt pasienten til behandlingsinstitusjoner, uten at kvinnen ble tørrlagt. I et brev til Statens helsetilsyn 22. september i år innrømmer legen saken. I brevet skriver han at kvinnen inviterte ham hjem og ba ham ta med alkohol, noe han takket ja til. Han skriver i brevet at de to drakk øl sammen under besøket, men at dette var ubetenksomt og ikke ville skje igjen.

– Jeg synes hele denne saken er noe tøv. Utover det har jeg ingen kommentar, sier legen til VG.

Helsetilsynet lar mannen fortsette sin legepraksis, men ilegger ham en administrativ advarsel for ikke å ha gitt omsorgsfull hjelp til kvinnen.