Under LOs sekretariatsmøte sist mandag, ble det fattet et enstemmig vedtak om at det skal iverksettes en uavhengig gransking av den såkalte Yssen-saken. «Gjennomgangen skal søke å belyse alle sider av saken, og det skal gis tilgang til all relevant dokumentasjon i saken», heter det i vedtaket.

Ønsket to ukers frist

Det var leder i Fellesforbundet, Kjell Bjørndalen, som tok initiativet til granskningen. Bjørndalen skal opprinnelig ha foreslått en tidsfrist på to uker for granskingen, men han frafalt sitt eget forslag under møtet.

— Egentlig kan man si at det var Gerd-Liv Valla som tok initiativet til at dette skulle granskes. Hun ønsket at Arbeidstilsynet skulle se på dette, men de signaliserte at de ikke ville vurdere dette ettersom Yssen hadde sagt opp, sier Leif Sande, forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi og medlem av LOs sekretariat.

Ettersom Arbeidstilsynet ikke kom til å gå inn i saken, kom forslaget om et uavhengig utvalg. Det fikk enstemmig oppslutning av LO-sekretariatet.

Hvem som skal granske saken, eller hva slags mandat eller tidsfrist utvalget skal få, er foreløpig ikke klart. Trolig blir dette avklart på møtet mandag.

— Dette kommer vi tilbake til i begynnelsen av neste uke, sier informasjonsrådgiver Martin Steen i LO.

Forsvarer Valla

Leif Sande ser nå frem til at granskingen skal komme i gang.

— Det vil bekrefte at en del ting som er sagt, ikke stemmer. For eksempel beskyldninger om mobbekultur og trakasseringer, sier Sande.

Etter hans syn har LO et «helt normalt arbeidsmiljø».

— Det er ikke perfekt, men det er heller ikke sånn som enkelte har påstått i avisen. Jeg sitter i samme etasje som mange av disse folkene, og jeg spiser i kantinen med dem. Hvis det er så forferdelig, er det rart at jeg ikke har hørt noe, sier Sande.

Tidligere i uken tok han også Gerd-Liv Valla kraftig i forsvar under et telefonmøte med sitt eget forbundsstyre i Industri Energi. Sandes redegjørelse er gjengitt på forbundets nettsider. Der heter det blant annet: «Sekretariatet har samrøystes vedteke tillit til Valla. Ho har orsaka handlinger i Yssen-saka, orsaka at ho var lite kjenslevar overfor Yssen på den første pressekonferansen, samt fått satt i gang ei uhilda gransking av Yssen-saka og arbeidsmiljøet i LO. Dette syns sekretariat går langt nok.»

Splittet sentralstyre

Mandag skal sentralstyret i Arbeiderpartiet ta stilling til hvem de mener bør lede valgkomiteen i partiet. Sentralstyret skal komme med sin innstilling til Landsmøtet 8. og 9. februar, og innstillingen legger sterke føringer for det endelige vedtaket i partiet.

Fagforbundet leder Jan Davidsen og Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen, som begge sitter i sentralstyret, representerer hver sin fløy. Bjørndalen krevde i forrige uke at Valla burde trekke seg som leder av valgkomiteen, mens Davidsen er en av Vallas sterkeste støttespillere.

D-DAG MANDAG: Gerd-Liv Valla
Jarl Fr. Erichsen