– Det er en sentral person i krigsgenerasjonens Norge som nå er gått bort, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Han viser til at Ottosen brukte det meste av sitt yrkesaktive liv på å utvikle Studentsamskipnaden i Oslo, kombinert med bred innsats i offentlige utvalg og styrer.

– Da Ottosen avsluttet sitt yrkesliv, fulgte hans store arbeid for å dokumentere norske krigsfangers skjebne under andre verdenskrig. «Nordmenn i fangenskap 1940-1945» vil bli stående som et hovedverk om dette temaet, sier Stoltenberg.