Anmeldelsene mot mannen har kommet inn de siste månedene og flere av de fornærmede skal ha vært under ti år da overgrepene fant sted, skriver VG.

– Han er siktet for seksuell omgang med til sammen fem barn. Noen har vært under ti år, andre har vært under 14 da overgrepene skal ha skjedd, sier lensmannen på det aktuelle stedet.

Overgrepene skal ha skjedd over en lengre tidsperiode og en av sakene er fra 1970-tallet. Saken ble den gang henlagt etter bevisets stilling.

– Alle de fornærmede er voksne i dag. Uansett går vi ut med noe informasjon i saken fordi vi er usikre på om dette fortsatt foregår, sier lensmannen.

Advokat John Christian Elden som forsvarer den siktede sier hans klient nekter straffskyld.

Kripos bistår nå det aktuelle lensmannskontoret med etterforskningen.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere anmeldelser.